Thursday, August 4, 2016

Aхиллесийн шөрмөс, түүний тасралт, эмчилгээ (PO 6 болон 8 дахь 7 хоног)

2016.7.12, PO 6 дахь 7 хоног

Өнөөдөр эмчид үзүүлж, эдгэлтийн явцаа шалгуулав.
Эмч эдгэлт хэвийн явагдаж байгааг хэлээд, тусгай гутлыг 1 ширхэг улавчтай өмсөхийг зөвлөв.
Дахин 2 долоо хоногийн дараа ирж үзүүлэхээр болов.

2016.7.26, РО 8 дахь 7 хоног

Эмчийн ээлжит хяналтын үзлэгээр эдгэлт хэвийн үргэлжилж байгааг мэдэгдэв. Одооноос эхлэн гэртээ таяггүй явах, гадуур гарахдаа тусгай гутлаа өмсөж байхыг зөвлөв. Тусгай гутлыг мөн ямар ч улавчгүй өмсөхөөр болов. 2 хөл дээрээ хазагнаад болов ч явах сайхан байв.

Бусдад тохиолдсон түүхээс сонирхох бол энийг бас уншаарай.
https://achillessehnenriss.wordpress.com/

No comments: